tarieven fysiotherapie

Na jarenlang contracten getekend te hebben met zorgverzekeraars, heb ik besloten om dat niet meer te doen.
De ideeën die zorgverzekeraars hebben over hoe ik mijn behandelingen zou moeten geven, verschillen te veel met mijn eigen ideeën. Een voorbeeld hiervan is de behandelindex: via een (niet- transparante) rekenformule bepaalt de verzekeraar hoeveel behandelingen ik u mag geven, zelfs wanneer u een aanvullende verzekering heeft die alles vergoedt. Hierbij wordt ook niet gekeken naar het soort problematiek waarmee u komt.
Verzekeraars baseren hun vergoeding op een behandeltijd tussen de 20 en 30 minuten. Deze tijd is te kort om voldoende aandacht te kunnen geven aan de klacht waarmee u komt en een kwalitatief goede behandeling te kunnen geven.

Doordat ik contractvrij werk, wordt de rekening van de door u gevolgde behandeling naar u toegestuurd. Wanneer u voldoende aanvullend verzekerd bent zal de zorgverzekeraar, volgens de polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde fysiotherapie, een deel van het bedrag aan u terugbetalen. Deze vergoeding is mede afhankelijk van of u een restitutie- of natura/ budgetpolis heeft. Bij een restitutiepolis heeft u recht op een volledige vergoeding, bij een natura/ budgetpolis is de vergoeding 70% van het marktconforme tarief.

Het kan zinvol zijn om hier uw polisvoorwaarden op na te kijken of even contact op te nemen met uw verzekeraar, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Sinds 2006 is fysiotherapie zonder verwijzing van de arts toegankelijk is, maar voor niet-gecontracteerde fysiotherapie stellen sommige verzekeraars een verwijzing wèl verplicht voor vergoeding van de therapie.

Ik sta ingeschreven in het BIG-register onder nummer 19058281904 en het Centraal kwaliteitsregister voor Fysiotherapie.

Onderstaande tarieven zijn geldig van 01-01-2023 tot en met 31-12-2023

Prestatie prijs
intake en onderzoek (60 minuten)
€ 77,00
screening (mocht er in het eerste kwartier van de intake geen behandelindicatie zijn) € 16,50
behandeling 30 minuten € 38,50
behandeling 45 minuten € 57,75
behandeling (60 minuten)
€ 77,00
consult telefonisch of per e-mail per 15 minuten € 19,25
toeslag behandeling aan huis
€ 8,25
specifiek verslag op verzoek van cliënt (schadeletsel, UWV, verzekering)
€ 22,00

Op bovenstaande tarieven is geen BTW van toepassing.

Ik geef ook (fysiotherapeutische) massage. Wanneer het een onderdeel is van de fysiotherapiebehandeling dan valt het onder de fysiotherapiefactuur. Anders gelden de volgende tarieven.

Afspraken kunnen worden gemaakt via de mail of telefonisch. Bij telefonisch geen gehoor, kunt u de voicemail inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Via de mail is de afspraak pas geannuleerd als u bericht terug heeft ontvangen. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen op de dag van de afspraak zelf, kan ik de voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. De verzekering vergoedt dit niet.

U blijft zelf te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling. Ook als de vergoeding van de zorgverzekeraar vertraagd is.
De factuur dient te worden voldaan binnen een termijn van veertien dagen. Na het verstrijken van deze tijd zal er een herinnering worden verstuurd. Indien er geen betaling volgt, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.

De op de nota vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.

Op de nota die u ontvangt van Het Behandelpunt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kunt declareren bij de zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft.Grondslag voor deze gegevens is de behandelovereenkomst tussen u en Het Behandelpunt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Behandelpunt de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• BSN;
• Geboortedatum;
• Adres; postcode; woonplaats;
• Data van de behandelingen
• Beschrijving / codering en kosten van de behandeling(en).

 

behandelmogelijkheden & tarieven