tarieven coaching

• Kennismakingsgesprek: gratis
• Intakegesprek: € 80,-
• Vervolgconsulten: € 80,-
Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
Gemiddeld duurt een consult 90 minuten.

Afspraken kunnen worden gemaakt via de mail of telefonisch. Bij telefonisch geen gehoor, kunt u de voicemail inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Via de mail is de afspraak pas geannuleerd als u bericht terug heeft ontvangen. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen op de dag van de afspraak zelf, kan ik de voorgenomen behandeling bij u in rekening brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

U blijft zelf te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling. Ook als de vergoeding van de zorgverzekeraar vertraagd is.

De factuur dient te worden voldaan binnen een termijn van veertien dagen. Na het verstrijken van deze tijd zal er een herinnering worden verstuurd. Indien er geen betaling volgt, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.

Vergoedingen

Via uw werkgever
Een werkgever reserveert vaak een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf
Dit kan bijvoorbeeld zijn in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via uw ziektekostenverzekering
Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via PGB
Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

 

behandelmogelijkheden & tarieven