over mijzelf

Na de HAVO ben ik in 2002 afgestudeerd als fysiotherapeut. Mijn belangstelling heeft in de fysiotherapie altijd gelegen bij de psychosomatiek (stressgerelateerde klachten, lichamelijk onbegrepen klachten). In mijn eindscriptie voor de opleiding heb ik literatuuronderzoek gedaan naar òf, en zo ja, hoe ontspanningsoefeningen invloed uit kunnen oefenen op een burn-out. (Daaruit bleek dat ontspanningsoefeningen weliswaar zinvol zijn, maar óók dat er veel verschillende soorten oefeningen zijn, elk met hun eigen insteek en effect. De juiste oefening bij de juiste klacht toepassen is dus van belang.)

Na het afstuderen ben ik direct als zelfstandige in eigen praktijk begonnen, eerst als medemaatschapslid en later solo. Dit heeft me de kans gegeven om mijn eigen manier van behandelen te ontwikkelen.
Waar in veel praktijken een hands-off beleid gevoerd wordt, kies ik voor hands-on benadering. In de fysiotherapie wordt massage nogal eens ondergewaardeerd, het wordt dan gezien als een ‘softe’ manier van behandelen. Ik zet het juist graag in als middel om (algehele) ontspanning en pijnvermindering te bereiken. Dit zet de deur open om de oefentherapie die daarna gegeven wordt beter tot zijn recht te laten komen, het wordt doelgerichter. Daarnaast krijg ik via de aanraking ontzettend veel informatie over hoe het met iemand gaat. Informatie die ik niet of onvoldoende zou krijgen wanneer ik iemand na een intakegesprek direct de oefenzaal in zou sturen.

In de beginjaren heb ik mijzelf gespecialiseerd in het behandelen van hyperventilatie- en stressklachten en rsi-klachten. Mijn insteek is bij iedere nieuwe patiënt opnieuw op zoek gaan naar wat nodig is om iemand verder te helpen, zowel op mentaal niveau (bijvoorbeeld het geven van informatie), als op fysiek niveau (massage, ontspanningsoefeningen). Massage is een zeer zinvolle interventie wanneer deze op de juiste manier en op het juiste moment toegepast wordt, zowel in de vorm van een ontspanningsmassage alsook in een meer stimulerende vorm, bijvoorbeeld Triggerpointmassage.

Omdat ik benieuwd was naar ‘wat ik nog meer uit mijn handen kon halen’ heb ik een cursus Therapeutic Touch gevolgd. De interventie valt buiten de kaders van de fysiotherapie, maar het bleek wel een waardevolle toevoeging te zijn. De behandeling steekt in op energetisch niveau en heeft vaak direct een positieve invloed op de spanning in het lichaam: iemand voelt zich na een behandeling meer ontspannen en helderder. Wanneer iemand al heel lang gestrest is, dan is het soms lastig om via een ontspanningsoefening te laten voelen hoe het ook al weer voelt om te ontspannen. Via TT kan ik iemand dus direct ‘een duwtje in de goede richting’ geven. Daarnaast spreekt TT ook iemands zelfherstellendvermogen aan.

In 2017 heb ik de registeropleiding Lichaamsgerichte coaching afgerond. Deze extra opleiding stelt mij in staat om ook met de psychische problematiek achter de lichamelijke klachten te kunnen werken. Daarbij wordt het lichaam met zijn klachten als aangrijpingspunt gebruikt. Er wordt dus mèt het lichaam en de klachten die er zijn, als gevolg van de stress/ burn-out, gewerkt. Dit verschilt dus van een mentale insteek, waarbij er óver het lichaam en de klachten wordt gepraat.
De coaching is gericht op het herstel van vitaliteit bij stress en/of burn-out. Uit eigen ervaring weet ik hoe alles ontwrichtend een burn-out kan zijn en wat een zoektocht het kan zijn naar herstel. En dan heb ik het over echt herstel: niet uit het dal kruipen en weer verder gaan waar je was gebleven voor de burn-out (en dus net zo hard weer richting dat dal van de burn-out gaan), maar de inzichten benutten die door de burn-out ontstaan zijn en uitzicht geven op nieuwe mogelijkheden.

Voor een volledig overzicht van de gevolgde opleidingen en cursussen, zie mijn LinkedIn-pagina.


 

behandelmogelijkheden