triggerpointmassage

Vaak nemen de mensen de stap om een fysiotherapeut te consulteren op het moment dat ze klachten hebben die hen in het dagelijks functioneren beperken. Dit kan zijn in de vorm van pijn of een bewegingsbeperking, maar ook wanneer dagelijkse handelingen of activiteiten in zijn algemeenheid meer moeite gaan kosten.

Op het moment dat iemand de klachten opmerkt is er al heel wat aan vooraf gegaan. Iemand heeft steeds al een beetje meer ingeleverd (soepelheid in de spieren of gewrichten), maar nog niet voldoende om er echt wat van te merken. Totdat er zoveel ingeleverd is, dat dit wel het geval is.

Eén van deze sluipende klachtenveroorzakers zijn triggerpoints. Een triggerpoint is een lokale verkramping in een spier. Wanneer er één triggerpoint in een kleine spier ontstaat, zult u daar waarschijnlijk niks of nauwelijks iets van merken. De verkramping lost vaak vanzelf ook weer op. Maar wanneer dit niet gebeurt kan er een soort kettingreactie ontstaan in de omringende spieren; er komen meer triggerpoints bij in dezelfde spier en/of omringende spieren. Deze kettingreactie ontstaat altijd wel in een kenmerkend patroon, evenals de pijn die daaruit voortkomt.

Wanneer er dus meerdere spieren verkrampt raken zult u dit wel degelijk gaan merken. Niet zozeer wanneer u de belasting op uw spieren laag houdt, maar wel zodra u weer wat meer gaat doen. U gaat immers druk uitoefenen op en trekken aan die spierverkrampingen. Hierdoor kan het wisselende karakter ontstaan van een klacht; de klacht lijkt verdwenen, maar zodra u zich weer wat in gaat spannen komt de klacht weer terug.

Oorzaken van het ontstaan van triggerpoints

Wanneer u een keer te fanatiek heeft gesport, krijgt u daarna spierpijn. De spierpijn ontstaat door opgeslagen afvalstoffen (melkzuur) in de spier. Tijdens het sporten zijn deze afvalstoffen niet afgevoerd door het bloed, omdat er te veel werd geproduceerd en het bloed de afvoer ervan niet aan kon. Normaal gesproken gebeurt de afvoer ervan alsnog, wanneer u op een rustig niveau de spieren weer belast. Op het moment dat de spierpijn er is, zijn er ook triggerpoints voelbaar in de spieren. Deze zullen ook oplossen, wanneer de afvalstoffen alsnog afgevoerd worden.

Aanhoudende overbelasting kan er voor zorgen dat afvoer van de afvalstoffen te weinig of niet plaats vindt en dus zullen de triggerpoints ook niet ontspannen.

Die aanhoudende overbelasting kan ingegeven zijn door stress, een slechte lichamelijke conditie of een verkeerd houdings- en bewegingspatroon. Maar ook een korte overbelasting, bijvoorbeeld een opvangreactie met de armen bij een val, kan triggerpoints veroorzaken.

De behandeling van triggerpoints

Triggerpoints kunnen heel heftige pijnklachten en flinke beperkingen veroorzaken. Dit kan dusdanig zijn dat u denkt dat er op zijn minst iets ernstigs aan de hand moet zijn. Zo kunt u scherpe pijn aan de linkerzijde op de borst hebben met uitstraling naar uw linkerarm, lijkend op het gevoel dat hoort bij een hartaanval. De veroorzaker blijkt dan toch ‘alleen maar' een triggerpoint in de grote borstspier zijn. Ook heftige hoofdpijn, lijkend op migraine, kan zijn oorsprong hebben in wat verkrampingen in de nekspieren langs de schedelrand.

Hoe heftig de klachten ook zijn, de behandeling van de triggerpoints is relatief simpel en het kan snel veel verlichting geven.

Tijdens het lichamelijk onderzoek bekijk ik in welke spieren triggerpoints zitten. Triggerpoints zijn voelbaar als verhardingen (vergelijk het met knikkers) in de spieren. Door middel van massage oefen ik een constante druk uit op het triggerpoint, waardoor deze zal ontspannen (op dat moment voel ik het knobbeltje onder mijn vinger letterlijk ontspannen en wegtrekken) en de gehele spier uiteindelijk dus ook.

De behandeling zal een aantal keer herhaald moeten worden, omdat aanvankelijk de spieren steeds opnieuw nog zullen verkrampen.

Naast de massage zullen er oefeningen gegeven worden. Als een spier langere tijd verkrampt is geweest, is de spier verkort en verzwakt geraakt en dus conditioneel gezien verslechterd. De oefeningen zijn er op gericht dit weer op peil te brengen.

Immers, is het ook zaak dat u leert het ontstaan van triggerpoints te voorkomen en dat wanneer de spieren na behandeling ontspannen zijn, u dat ook zo kunt houden. Anders is het dweilen met de kraan open.

 

behandelmogelijkheden