therapeutic touch

Therapeutic Touch (TT) valt onder de complementaire zorg. Complementaire interventies zijn meestal eenvoudig van aard en zijn afgeleid van de grotere alternatieve/complementaire behandelsystemen (bijvoorbeeld natuurgeneeskunde en de traditionele Chinese geneeswijze) en zijn bedoeld om het zelfhelend vermogen van de patiënt te ondersteunen, te stimuleren of te activeren. Complementaire zorg is dus iets anders dan alternatieve geneeswijzen. Het is niet bedoeld als alternatief voor reguliere zorg en het is ook niet bedoeld om te genezen.

TT is begin jaren '70 als verpleegkundige interventie ontwikkeld in de Verenigde Staten door Dolores Krieger, hoogleraar verpleegkunde aan de Universiteit van New York, en Dora Kunz, een van oorsprong Nederlandse paranormaal therapeute. De methode wordt sinds 1975 in veel verschillende landen onderwezen aan studenten verpleegkunde en andere professionele hulpverleners en sinds 1993 ook in Nederland.

Binnen de verpleegkunde is TT al zodanig geïntegreerd dat het als verpleegkundige interventie is beschreven in de Nursing Interventions Classification (NIC), één van de belangrijkste classificatiesystemen van verpleegkundige interventies. ‘Energieveldverstoring' is als verpleegkundige diagnose opgenomen in de North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), het internationaal toonaangevende classificatiesysteem van verpleegkundige interventies. Beide classificatiesystemen worden ook in Nederland gebruikt.

TT is gezondheidsgericht en kan vrijwel altijd als ondersteuning toegepast worden. Het heeft vooral grote invloed op de mate van ontspanning. Hoe minder gespannen mensen zijn, hoe beter het genezings- en helingsproces kan plaatsvinden. Dus het kan ook een ondersteuning van andere behandelingen zijn.

De gedachte achter TT is dat de mens een open energiesysteem is en dat de stroom van de energie beïnvloed kan worden. De theorie van de menselijke energiestromen is al meer dan 2000 jaar oud. Chinese artsen gebruiken deze kennis voor de behandeling van ziektes.

Als de mens gezond is stroomt de energie vrij en evenwichtig om en door diegene heen, zodat het hele organisme gevoed wordt. Bij ziekte is de energiestroom gestagneerd, ontregeld of verzwakt.

Als ik TT geef probeer ik met mijn handen het energieveld weer in balans te brengen. Dit doe ik door op enige afstand van het lichaam het energieveld van de patiënt af te tasten. Op die manier kan ik de eventuele disbalans die aanwezig is waarnemen. Daarna activeer ik met strijkende bewegingen het energieveld en indien nodig voeg ik energie toe. Soms zal ik tijdens deze behandeling ook de rug en de onderbenen aanraken.

Tijdens de behandeling zijn er uiteenlopende reacties te verwachten. Te denken valt aan het voelen van warmte of koude, tintelingen, moeheid of juist vitaliteit. Na de behandeling is er vaak een gevoel van loomheid en ontspanning en soms een schijnbare verergering van de klachten. Meestal duurt dit enkele dagen, daarna ontstaat er een nieuw evenwicht.

Indicaties voor TT zijn:

Natuurlijk reageert iedereen weer anders op TT. Sommige mensen zullen een sterk effect merken, anderen een minder sterk effect en sommigen zullen helemaal niet reageren. Het komt ook voor dat mensen moeten wennen aan een energiebehandeling, waardoor het even duurt voordat er een effect waarneembaar is.

Doorgaans is het wel zo dat iemand met een acute klacht sneller reageert op TT dan iemand met een chronische aandoening. Bij iemand die al jaren ziek is heeft het vervormde energiepatroon zich als het ware vastgezet. Tijdens het helingsproces wordt de energiestroom weer op gang gebracht om zo nieuwe patronen te kunnen bouwen die meer open en uitgebalanceerd zijn. Dat heeft even tijd nodig, zoals bij alles wat (opnieuw) geleerd moet worden.

Effectieve genezing betekent ook vaak dat er onder andere inzicht komt in het eigen psychologisch functioneren en dat er bereidheid ontstaat om veranderingen in die psychologische patronen aan te brengen. Ook aanpassingen in de leefstijl kunnen ontstaan door de veranderde inzichten.

Doordat TT tot een diepe ontspanning leidt en iemand zich daardoor kan overgeven aan het ‘nu' kunnen de oude psychologische en energetische patronen op de achtergrond raken.

TT werkt daardoor niet alleen kalmerend, maar ook integrerend. Het vermindert angst en stress en tegelijkertijd voelen mensen zich vaak meer een geheel. Als reactie op de behandeling wordt dan ook vaak gezegd: “Ik voel me wat steviger.”, “Ik voel me minder verspreid.” of “Ik ben weer terug bij mezelf.”.

Ik gebruik TT, in overleg, als aanvulling op de fysiotherapeutische behandelingen. Wanneer het bijvoorbeeld slecht lukt om te ontspannen kan ik op deze manier helpen om het makkelijker te maken. Of wanneer de fysiotherapiebehandeling te pijnlijk is, dan kan eerst TT ingezet worden om die pijn wat te dempen. Vervolgens kan dan alsnog de fysiotherapiebehandeling plaatsvinden.

Ik ben lid van het Therapeutic Touch Netwerk via het Van Praag Instituut.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.vanpraaginstituut.nl

 

behandelmogelijkheden