haptonomische technieken

Lichaamsgerichte coaching gaat er vanuit, dat om te kunnen voelen iemand contact nodig heeft met zijn lichaam en dat onverwerkte ervaringen blokkades geven in het lichaam waardoor iemand afgesneden raakt van zijn levensenergie, het diepere contact met zichzelf en het vermogen tot verbinding (met zichzelf dus, maar ook met de omgeving).

Haptonomie en andere lichaamsgerichte coachingsvormen richten zich op de ontwikkeling van het gevoelsleven en het contact tussen mensen. De bewustwording en de ontwikkeling van de tastzin, het opnieuw leren luisteren naar de signalen van je lichaam, zijn het middel om in contact te komen met je gevoelens.

Ik werk vanuit een holistische mensvisie: lichaam, geest en ziel zijn een ondeelbaar geheel. Vanuit die invalshoek wordt een klacht niet gezien als ziek of slecht, maar als een signaalfunctie. Het doet een beroep op je en door ernaar te luisteren kan het je van dienst zijn in je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Veel mensen leven hun leven op de automatische piloot en handelen vanuit hun verstand en wilskracht. Ze zijn vooral aan het overleven en negeren daardoor hun gevoelssignalen en ook de signalen die het lichaam doorgeeft. Hierdoor vervreemden ze van zichzelf en kunnen er fysieke klachten ontstaan of opvallend en niet-effectief gedrag, bijvoorbeeld oververmoeidheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid, het nemen van impulsieve beslissingen of juist geen beslissingen nemen.

Haptotherapeutische coaching is erop gericht om iemand weer bewust te maken van de eigen beleving: het weer ervaren van de signalen die het lichaam doorgeeft, ook als dit in eerste instantie onprettige gevoelens zijn. Het gaat om ‘Wat wil ík?’, in plaats van ‘Wat willen of verwachten anderen van mij?’.Het gaat dus om de eigen verlangens, behoeften en grenzen.

Vaak is er een aanleiding (verlies van baan of partner, reorganisaties, lichamelijke klachten als oververmoeidheid of een burn-out), die iemand ertoe doet besluiten dat het anders moet. De prikkel van buitenaf geeft dan de eerste aanzet tot stilstaan, in plaats van verder gaan met overleven.De haptonomie bestudeert letterlijk het affectieve gedrag: ‘het voelen’: de manier waarop iemand in contact staat met zichzelf, de omgeving en anderen (hapsis betekent letterlijk ‘gevoelscontact’ en nomos betekent ‘wet’: de wetenschap van het gevoel). De haptonomie is begin jaren ’60 ontstaan vanuit de fysiotherapie. Fysiotherapeut Frans Veldman kwam tot de conclusie, dat bij veel fysieke klachten een behandeling die (alleen) op het fysieke betrekking had, niet voldeed. Hij ontdekte het effect van de liefdevolle bevestigende aanraking en dat hij hiermee mensen op een structurele wijze kon helpen. De bijbehorende haptotherapie maakt iemand, met behulp van aanrakingen, bewust van hoe hij met zichzelf en zijn omgeving omgaat.

Het coachen op haptotherapeutische basis kan bij veel verschillende hulpvragen ingezet worden, te denken aan loopbaanvragen, burn-out, overspannenheid, steun in een bepaalde levensfase en bij zingevingsvraagstukken. Eigenlijk leent elke situatie waarin sprake is van een disbalans of een tekort aan energie zich ervoor.Het is niet gericht op het ‘oplossen van problemen’ maar op het voelbaar krijgen van het probleem in relatie tot de ontwikkelingsfase waarin iemand zit.

 

behandelmogelijkheden