energetische blokkades

Een eenduidige definitie van emotionele blokkades is er eigenlijk niet. Een andere term die ook regelmatig gehanteerd wordt is energetische blokkade.
Toch wordt vanuit verschillende stromingen wel hetzelfde bedoeld met deze blokkades: het gaat om een gestagneerde energie, die gecreëerd wordt door een oude of onverwerkte negatieve emotie. De blokkade is dus terug te voeren op het verleden en dient als beschermings-mechanisme tegen het opnieuw moeten ervaren van de angst, stress en/of pijn van vroeger.

Bij een emotie hoort een fysieke component. Deels bewust, maar voor een nog groter deel onbewust, blijken we pijn, woede, angst (maar soms ook prettige emoties), die we niet ten volle ‘mogen’ voelen en ervaren, in een vroeg stadium tegen te kunnen houden in hun fysieke uiting. Dit heeft als gevolg dat de bijbehorende situatie op een andere wijze geestelijk en lichamelijk verwerkt moet worden. De ontstane blokkade en daarmee noodzakelijke ‘verschuiving’ kun je dus eigenlijk vergelijken met verdringing van een ongemakkelijke of onverdraaglijke ervaring.

 

 

behandelmogelijkheden