Body drum release

Het woord ‘release’ betekent loslaten, bevrijden, vrijlaten en vrijgeven. Daarnaast betekent het ook ontspannen, afstand doen of ontheffen van iets en de eerste vertoning van een nieuwe film.

De methode is rond 2000 ontwikkeld door Peter Krijger en is gebaseerd op onder andere de lichaamsgerichte psychotherapie van Wilhelm Reich (1897-1957), massage, cognitieve gedragstherapie, Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), hypnotherapie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en kinesiologie (Touch for Health).

Het is een methode waarbij er afwisselend getrommeld wordt op de linker- en rechterkant van het lichaam van de cliënt. Er wordt voornamelijk op de schouders getrommeld, maar soms ook op het hoofd, de rug, de armen, de handen, de benen of de voeten.

Het trommelen brengt een krachtig bilateraal proces op gang, dat wil zeggen dat er heel veel zenuwprikkels over en weer gaan tussen beide hersenhelften. Door stimulatie van beide hersenhelften worden mentale, emotionele, en neuronale niveaus met elkaar verbonden en geïntegreerd: de geest en het lichaam worden via deze methode op krachtige wijze met elkaar verbonden.

Deze bilaterale activiteit zien we ook terug in de REM-fase (Rapid Eye Movements) tijdens het dromen. Het meest opvallende verschijnsel van de REM-slaap is dat de ogen heel snel heen en weer bewegen achter de gesloten oogleden. Dit hangt samen met de stimulatie van de beide hersenhelften. De REM-slaap is voor iedereen nodig om de spanningen van het dagelijks leven te verwerken en een plekje te geven in de hersenen. Als we te weinig slapen en dromen worden we erg gespannen, prikkelbaar en onevenwichtig. Bij extreem lange slaaponthouding kunnen we zelfs in een psychose terecht komen.

Het effect van BodyDrumRelease is vergelijkbaar met het effect van EMDR, dat uitgebreid wetenschappelijk onderzocht is met onder andere hersenscans. EMDR wordt veel door psychotherapeuten gebruikt bij de behandeling van psychotrauma’s en angsten.

Door het trommelen bij BodyDrumRelease raakt de cliënt ontspannen en komt er een stroom van gedachten en beelden op gang die veel inzichten geven. Soms komen er ook emoties boven die meestal onmiddellijk worden verwerkt. De verhoogde hersenactiviteit wordt geïntegreerd met de gedachten in het bewustzijn. De effecten van de methode zijn na de eerste sessie al merkbaar. Vaak zijn de resultaten na enkele dagen of weken na de sessie zelfs nog beter. Negatieve beelden, emoties en gedachten vervagen en worden minder toepasselijk, terwijl positieve gedachten en gevoelens levendiger en waardevoller worden. Hierdoor ontstaat er meer zelfvertrouwen, weet de cliënt beter wat hij wil, laat stress los en ontdekt wat zijn beste competenties zijn. Doordat de cliënt ‘meer in zijn lichaam zakt’, voelt hij zich krachtiger.

BodyDrumRelease kan worden toegepast bij:

• vergroten ontspanning en stressrelease
• vergroten creativiteit en vitaliteit
• verbinding met het gevoel
• verhogen zelfvertrouwen en assertiviteit
• oplossing van emotionele en mentale remmingen
• oplossing van angsten en post-traumatische stresssymptomen
• herstel na burn-out

 

behandelmogelijkheden