ademcoaching

De adem is sterk verbonden met onze gevoelswereld (stikken van woede, ademloos toezien, een zucht van verlichting slaken).
Mensen kunnen in de loop van hun leven een adempatroon ontwikkelen, meestal onbewust, waarmee zij pijnlijke gevoelens en emotie onderdrukken of er teveel controle op uitoefenen.Zij ademen bijvoorbeeld te oppervlakkig, zijn niet goed meer in staat ontspannen uit te ademen of ze ervaren een lichamelijke beklemming tijdens een diepe ademhaling. Onderdrukte gevoelens leiden vaak tot lichamelijke klachten, angsten, spanningen, gevoelens van lusteloosheid of gebrek aan energie. Dit kan er voor zorgen dat mensen niet functioneren zoals ze willen en ze ervaren vaak een vervlakking van hun levenslust.

Bij gevaar, angst, verdriet, pijn die te groot is of een tekort aan (emotionele) voeding treedt ook via de ademhaling een overlevingsmechanisme op: we halen reflexmatig minder diep adem. Hierdoor komt de energie dus niet overal in beweging in het lichaam of deze wordt op sommige plekken vastgehouden/geblokkeerd. We houden onze adem vast vanwege angstgevoelens of we weten niet meer hoe we echt ontspannen uit kunnen ademen, doordat we een tekort aan veiligheid en geborgenheid ervaren.

Door het doen van ademhalingsoefeningen (al dan niet met manuele ondersteuning van de therapeut) ontstaat er bewustwording van het verkeerde adempatroon. Dit kan al wat meer ruimte en vrijheid geven in de ademhaling, met als direct gevolg een toename van geestelijke en lichamelijke ontspanning.
Bij ademcoaching is het doel dat de ademhaling vrij wordt, dat wil zeggen dat de levensenergie vrij kan stromen. Door bijvoorbeeld bewust de ademhaling te volgen wordt het lichaamsbewustzijn geactiveerd. Het lichaamsbewustzijn heeft een eigen weten en draagt diepere herinneringen dan het denken: het geeft toegang tot herinneringen die het denken gecensureerd had. Het lichaam heeft ook een natuurlijk vermogen tot herstel van trauma, wanneer we het toelaten te reageren zoals het lichaam van nature had willen reageren (iets van ons afschudden bijvoorbeeld). Iets kunnen verklaren en begrijpen is belangrijk, maar de gevoelsmatige erkenning en lichamelijke ontlading zijn ook noodzakelijk om tot werkelijke transformatie/verwerking te komen.

Indicaties voor ademgerichte coaching:
• Mensen die zichzelf, om wat voor reden dan ook, dieper willen ontmoeten/ inzicht in zichzelf willen vinden met betrekking tot bepaalde levensvragen
• Om zich te kunnen en te leren ontspannen
• Depressieve stoornissen: ademcoaching opent naar het gevoel en vitaliseert
• Die hulpvragen waarbij ook emotionele erkenning en verwerking belangrijk is
(Chronische) hyperventilatie, aandoeningen van de luchtwegen en longen (bijvoorbeeld astma)
Stress
• Slapeloosheid
Psychosomatische klachten of die hulpvragen waarbij ook een lichaamsgerichte component onderkend wordt (in de vorm van pijn, spanning, afwezigheid of juist een teveel van voelen
• Voor zwangere vrouwen om meer in contact met hun basis te komen, binding te maken met het kind wat zij dragen
• Wanneer iemand meer toegang wil tot het voelen en de intuïtie

 

behandelmogelijkheden